23 de setembre de 2014

Curs de formació continuada per a mestres i tènics a Tarragona
La Federació d'educació de CCOO, organitza un curs totalment subvencionat per a mestres i tècnics en actiu durant aquesta tardor.

Destinataris:
Docents i altres professionals vinculats al món de l’ensenyament públic (tècnics d’educació de les administracions públiques, animadors socioculturals, etc.). que estiguin o hagin estat en actiu durant algun mes de l’any 2014.

Lloc de realització: Complex Educatiu de Tarragona (Laboral) Autovia de Salou, s/n

Durada: 30hores

Dies de realització: Dimarts i dijous del 21 d'octubre al 27 de novembre

Horari: de 17:30 a 20:00 hores

Formadora: Laia Monguió Figuerola.

Continguts:

  • Conèixer i reflexionar sobre els principis pedagògics que ostenten l'ensenyament d'idiomes i la seva especialització en l'etapa d'educació infantil.
  • Conèixer les regulacions que la legislació vigent desenvolupa sobre l'ensenyament d'idiomes en l'etapa d'educació infantil.
  • Analitzar les diferents variables implicades en la impartició d'idiomes en l'educació infantil.
  • Conèixer les característiques psicològiques de l'etapa d'ei, i reflexionar sobre les seves implicacions en l'ensenyament d'idiomes.
  • Planificar activitats per al desenvolupament de la comprensió i l'expressió escrita i oral de l'anglès en la ei.
  • Conèixer i manejar nous recursos didàctics per a l'ensenyament de l'anglès en la ei: el conte, els mitjans audiovisuals, les noves tecnologies i el joc.
Per més informació:

Iban Coromina: icoromina@sindicat.ccoo.cat